Historia

Kapłani pochodzący z parafii:

  • ks. Maciej Przewoźny wyświęcony w 1956 r.
  • ks. Marcin Mańczak wyświęcony w 2017 r.

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

  • s. Jadwiga Mendel – elżbietanka – śluby wieczyste w 1987 r.