Małżeństwo

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do księdza proboszcza (w parafii narzeczonego lub narzeczonej) w celu spisania protokołu przedślubnego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące)

2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej – ponadgimnazjalnej.

3. Dowody osobiste narzeczonych.

4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.

5. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.

6. W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do Biura Parafialnego dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa.

7. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt. W wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka.

 

Bliższe przygotowanie dokonuje się w czasie katechez przedmałżeńskich. Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w 12 katechezach (najczęściej podzielonych na sześć spotkań), w czasie których omawia się najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego. Miejsca i terminy tych katechez zamieszczone są na stronie www.dr.archpoznan.pl

Kolejnym etapem przygotowania są spotkania w Poradni dla Narzeczonych. W czasie trzech spotkań, mających charakter bardziej indywidualny, jest okazja zapoznać się z nauczaniem Kościoła na temat naturalnego planowania rodziny. Charakter spotkań w poradni domaga się odpowiedniej ilości czasu, dlatego narzeczeni na pierwsze spotkanie powinni zgłosić się przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Bezpośrednio do liturgii sakramentu małżeństwa przygotowuje spotkanie z księdzem proboszczem, w biurze parafialnym.

Ważnym elementem tego czasu jest przystępowanie do sakramentu pojednania – do którego należy się szczególnie przygotować. Narzeczeni powinni przystąpić do tego sakramentu dwukrotnie, na początku podjętych przygotowań i w przeddzień ślubu. Narzeczeni zamieszkujący już razem przystępują tylko raz do spowiedzi.