IV NIEDZIELA ZWYKŁA 2.02.2020

 1. W tym tygodniu wspominamy:
  w środę –  św. Agatę dziewicę i męczennicę,
  w czwartek –  św. męczenników  Pawła Miki i towarzyszy.
 2. W minionym tygodniu zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Na Mszach św. wieczornych gromadzili się mieszkańcy miejscowości i ulic, którzy na dany dzień otrzymali zaproszenie do udziału w Eucharystii. Dziękujemy za uczestnictwo i złożone ofiary, które w części cerekwickiej zostaną przeznaczone na montaż lamp oświetleniowych między kościołem a probostwem, zaś w części pamiątkowskiej na renowację opierzenia kościoła. Łącznie złożono ofiary w wysokości 22 500 zł, z czego w części cerekwickiej 15 170 zł, a w części pamiątkowskiej 7 330 zł. Całość złożonej ofiary zostanie przeznaczona na ww. cele.
 3. Dziś po wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na pomoc dla klasztorów klauzurowych.
 4. Od poniedziałku do czwartku nie będzie Mszy św. w Cerekwicy i Pamiątkowie. W razie pogrzebu prosimy kontaktować się z p. Organistą (tel. 513142425).
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w Pamiątkowie od 15.30, w Cerekwicy od 17.45. Adoracja Najśw. Sakramentu podczas spowiedzi. Msze św. w Pamiątkowie o 16.30, w Cerekwicy o 18.30. W Cerekwicy przed Eucharystią Koronka Rodziców w intencji dzieci.
 6. Kancelaria Parafialna czynna tylko w piątek po Eucharystii o 18.30.
 7. W sobotę o 10.00 spotkanie scholii parafialnej.
 8. Informujemy, że w sobotę 8 lutego będzie miał miejsce różaniec międzyparafialny w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu. O 18.00 Msza św., po niej modlitwa różańcowa. Zapraszamy do uczestnictwa w tym modlitewnym spotkaniu.
 9. Za tydzień II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary z tacy przeznaczone będą na wykonanie podestu dzwonnicy i jej podświetlenia.
 10. Już dziś informujemy, że we wtorek 11 lutego wraz z całym Kościołem będziemy przeżywać kolejny Światowy Dzień Chorego. Msze św. połączone z udzieleniem sakramentu namaszczenia w Cerekwicy o 9.00, w Pamiątkowie o 12.00. Po Mszy św. w Cerekwicy zapraszamy wszystkich uczestników Eucharystii do domu parafialnego na spotkanie przy kawie. W Przybrodzie dla pensjonariuszy domu Radosna Jesień sakrament chorych będzie udzielony o 15.00. W tym dniu nie będzie wieczornych Mszy św.
 11. Po Eucharystii zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego”, „Przewodnika Katolickiego”, ,,Małego Przewodnika Katolickiego’’ oraz lutowego numeru naszego parafialnego czasopisma ,,Głos Cerekwicki”. W tym wydaniu m.in artykuły o pochodzących z Pamiątkowa siostrach zakonnych – Salomei Łysiak i s. Stanisławie  Koczorowskiej, o Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego, zapisy z kroniki szkoły powszechnej w Pamiątkowie z lat 1919 i 1920, o św. Walentym, przegląd wydarzeń ze szkół naszej parafii, zapowiedzi duszpasterskie i intencje mszalne na luty oraz dla najmłodszych czytelników ,,Głosik”. Zachęcamy do lektury.