XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Jutro będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Przypominamy i zachęcamy do wywieszenia flag narodowych. W tym dniu będą dwie Msze św.: w Pamiątkowie o 9.30, w Cerekwicy o 11.00, po której udamy się procesyjnie na stary cmentarz i tam złożymy kwiaty przy grobie Powstańców Wielkopolskich. W to Święto zapraszamy również do kościoła w Cerekwicy na 20.00 na program religijno-patriotyczny. Zakończymy go Apelem Jasnogórskim.
 2. Kancelaria parafialna oraz biuro cmentarne w tym tygodniu czynne we wtorek i w piątek od 19.00 do 20.00 oraz w środę od 9.00 do 11.00.
 3. Zebranie PZL w Pamiątkowie w środę o 18.15.
 4. Zbiórka ministrantów w Pamiątkowie w czwartek o 17.30.
 5. Katecheza chrzcielna w czwartek po Mszy św. Zapraszamy na Eucharystię i następującą po niej katechezę rodziców naturalnych i chrzestnych dzieci, które będziemy chrzcić w naszym kościele oraz kandydatów na chrzestnych, którzy tę funkcję będą spełniać poza nasza parafią.
 6. Rodziców dzieci kl. III zapraszamy w piątek na Mszę św. i następującą po niej katechezę: w Pamiątkowie na 17.00, w Cerekwicy na 18.30.
 7. Zebranie PZL w Cerekwicy w piątek o 20.00.
 8. Katecheza dla dzieci klas III będzie miała miejsce w najbliższą sobotę w Cerekwicy o 10.00.
 9. Po Mszy Świętej zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego”, „Przewodnika Katolickiego” i listopadowego numeru „Głos Cerekwicki”. A w nim m.in. cd. O Różańcu Rodziców za dzieci, o cerekwickim Kole Ministrantów, o Helenie i Macieju Koczorowskich, ostatnich właścicielach Pamiątkowa, kwestie ekonomiczne związane z naszym parafialnym cmentarzem, a także zapowiedzi duszpasterskie oraz intencje mszalne na listopad (prosimy o ich sprawdzenie). Zachęcamy do lektury.
 10. Można składać wymienianki – jednorazowe do skarbony u wejścia do kościoła, roczne – do 24 listopada – w biurze parafialnym.
 11. W minionym tygodniu odbyły się zebrania przygotowujące Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiego Obrazu. W Cerekwicy w spotkaniu uczestniczyło 5 osób, w Pamiątkowie 9 osób. Uczestnicy zebrania zapoznali się z programem Nawiedzenia oraz z podziałem zadań. Następne zebrania odbędą się w Pamiątkowie we wtorek 3 grudnia, a w Cerekwicy w czwartek 5 grudnia. Oba spotkania rozpoczną się o 20.00. Bardzo serdecznie zapraszamy także następne osoby do udziału w tych zebraniach