Chrzest Święty

 1. Chrzest dziecka powinien nastąpić wkrótce (około 1 miesiąca) po jego urodzeniu, zasadniczo w kościele parafialnym, podczas Mszy św.
 2. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu odpowiednio wcześnie, by móc wziąć udział w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się wg ustalonego harmonogramu (załączonego poniżej) w kościele w Cerekwicy.
  Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią),
  • dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeżeli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).
 3. Chrzestny reprezentuje Kościół i w razie potrzeby ma wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:
  • posiada wystarczającą dojrzałość religijną,
  • ukończyła 16 lat,
  • jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania,
  • należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą Kościoła (funkcji tej nie mogą spełniać osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim i młodzież nie uczęszczającą na katechizację).
  • Zgodę wystawiają proboszczowie parafii, do których należą rodzice chrzestni.
  • Chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś Chrzestna symboliczną białą szatę.
 4. Rodzice i chrzestni powinni przygotować się do chrztu dziecka poprzez udział w katechezach przygotowawczych, przystąpienie do sakramentu pojednania i Komunii św.
 5. Podczas chrztu rodzice i chrzestni proszą o wiarę dla dziecka, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo.
 6. Przyjęcie urządzane dla najbliższych z okazji chrztu dziecka powinno być bez alkoholu.
 7. Rodzice są zobowiązani do umożliwienia dziecku poznania Boga, nauczenia dziecka modlitwy, posyłania go na katechezę oraz przygotowania go do przyjęcia sakramentu Eucharystii i bierzmowania.

TERMINY KATECHEZ I MSZY ŚW. CHRZCIELNYCH

Do uczestnictwa w katechezach chrzcielnych zapraszamy także tych kandydatów na rodziców chrzestnych, którzy będą pełnić tę funkcje poza naszą parafią, chyba że wezmą udział w katechezie w parafii chrztu.

Wszystkie katechezy odbywają się w czwartek po Mszy św. o godz. 18.30

Katechezy chrzcielne

 • 12.12.2019
 • 16.01.2020
 • 13.02.2020
 • 12.03.2020
 • 2.04.2020
 • 7.05.2020
 • 25.06.2020
 • 16.07.2020 (w czasie wakacyjnym o 18.00)
 • 13.08.2020 (w czasie wakacyjnym o 18.00)
 • 17.09.2020
 • 8.10.2020
 • 12.11.2020
 • 10.12.2020

Msze św. chrzcielne

 • 26.12.2019 godz. 13.00 (czwartek)
 • 19.01.2020 godz. 13.00 (niedziela)
 • 16.02.2020 godz. 13.00 (niedziela)
 • 15.03.2020 godz. 13.00 (niedziela)
 • 13.04.2020 godz. 13.00 (Poniedziałek Wielkanocny)
 • 9.05.2020 godz. 14.00 (sobota)
 • 27.06.2020 godz. 14.00 (sobota)
 • 26.07.2020 godz.13.00 (niedziela)
 • 16.08.2020 godz.14.00 (niedziela)
 • 19.09.2020 godz.13.00 (sobota)
 • 11.10.2020 godz.13.00 (niedziela)
 • 15.11.2020 godz..13.00 (niedziela)
 • 26.12.2020 godz.14.00 (sobota)