Chrzest Święty

 1. Chrzest dziecka powinien nastąpić wkrótce (około 1 miesiąca) po jego urodzeniu, zasadniczo w kościele parafialnym, podczas Mszy św.
 2. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu odpowiednio wcześnie, by móc wziąć udział w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się wg ustalonego harmonogramu (załączonego poniżej) w kościele w Cerekwicy.
  Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią),
  • dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeżeli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).
 3. Chrzestny reprezentuje Kościół i w razie potrzeby ma wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:
  • posiada wystarczającą dojrzałość religijną,
  • ukończyła 16 lat,
  • jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania,
  • należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą Kościoła (funkcji tej nie mogą spełniać osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim i młodzież nie uczęszczającą na katechizację).
  • Zgodę wystawiają proboszczowie parafii, do których należą rodzice chrzestni.
  • Chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś Chrzestna symboliczną białą szatę.
 4. Rodzice i chrzestni powinni przygotować się do chrztu dziecka poprzez udział w katechezach przygotowawczych, przystąpienie do sakramentu pojednania i Komunii św.
 5. Podczas chrztu rodzice i chrzestni proszą o wiarę dla dziecka, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo.
 6. Przyjęcie urządzane dla najbliższych z okazji chrztu dziecka powinno być bez alkoholu.
 7. Rodzice są zobowiązani do umożliwienia dziecku poznania Boga, nauczenia dziecka modlitwy, posyłania go na katechezę oraz przygotowania go do przyjęcia sakramentu Eucharystii i bierzmowania.

TERMINY KATECHEZ I MSZY ŚW. CHRZCIELNYCH

II PÓŁROCZE 2019

Katechezy chrzcielne

 • 11.07 godz. 18.30
 • 8.08 godz. 18.30
 • 19.09 po Mszy św. o godz. 18.30
 • 10.10 po Mszy św. o godz. 18.30
 • 14.11 po Mszy św. o godz. 18.30
 • 12.12 po Mszy św. o godz. 18.30

Msze św. chrzcielne

 • 13.07 godz. 13.00
 • 10.08 godz. 13.00
 • 22.09 godz. 13.00
 • 13.10 godz. 13.00
 • 17.11 godz. 13.00
 • 26.12 godz. 13.00