IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2020

 1. Zgodnie z podawanymi komunikatami i nakazami  odwołujemy  gorzkie żale, drogi krzyżowe oraz zaplanowane zebrania i spotkania. Natomiast zapraszamy na codzienną adorację Pana Jezusa do świątyń w Cerekwicy i w Pamiątkowie od 9.00 do wieczornej Mszy św.
 2. Godziny sprawowania Mszy Świętych w niedziele i dni powszednie nie ulegają zmianie.
 3. Kancelaria parafialna czynna wg ustalonego harmonogramu. W godzinach jej urzędowania prosimy o telefoniczne załatwianie spraw a w sytuacjach koniecznych o kontakt osobisty.
 4. W środę 25 marca będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia, jak to ma miejsce już od wielu lat przypada Dzień Świętości Życia związany z podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę szlachetną akcję ratowania poczętych dzieci. Deklaracje przynależności zostały wyłożone na stoliku pod chórem. Prosimy zabrać je ze sobą i zapoznać się z ich treścią. Osoby pragnące podjąć DADPZZ mogą to uczynić także indywidualnie w swoich domach. Wówczas należy odmówić modlitwę zawartą w deklaracji oraz wypełnić formularz.

Duchowa Adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Jest: modlitwą w obronie poczętego życia, osobistym wypełnianiem  Jasnogórskich Ślubów Narodu, pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu  aborcji.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Imię dziecka zna jedynie Pan Bóg. Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia uroczystego przyrzeczenia. Można je złożyć Panu Bogu w dowolnym dniu w roku ale tradycją staje się podejmowanie jej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca), wtedy zakończenie modlitwy przypada w Narodzenie Pańskie. Duchowa Adopcja trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców.

 1. Po Eucharystii zachęcamy do nabycia marcowego numeru ,,Głosu Cerekwickiego”.
 2. W okresie Wielkiego Postu zbieramy daninę diecezjalną. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już złożyli ofiarę. Informujemy, że koperty są wyłożone na stoliku pod chórem.
  W roku 2020 wysokość daniny obliczana od wszystkich mieszkańców parafii wynosi
  1,70 zł  od osoby. Można także dołączyć ofiarę na potrzeby naszej parafii.
 3. Zmarli nasi parafianie: śp. Artur Kokociński, lat 53 z ul. Szkolnej w Mrowinie, pogrzeb będzie miał miejsce w poniedziałek 23 marca o 11.00 oraz  śp. Irena  Człapka, lat 83 z ul. Szkolnej w Mrowinie, pogrzeb także w poniedziałek o 13.00. Natomiast w sobotę miał miejsce pogrzeb śp. Heleny Chmielarz, lat 84 z Poznania.
  Wieczny odpoczynek  ….
 4. Najprawdopodobniej przed nadchodzącymi Świętami nie będzie w naszych parafiach spowiedzi dekanalnych, czyli z posługą zaproszonych kapłanów. Natomiast zachęca się wiernych, aby przystąpili do sakramentu pojednania wykorzystując czas przed Mszami Świętymi w dni powszednie i w niedziele. Stąd od jutra zarówno w Cerekwicy jak i w Pamiątkowie będzie okazja do spowiedzi 20 min. przed każdą Eucharystią.