XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Zakończyliśmy październik, który w tym roku przeżywaliśmy jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. W naszej parafii podjęliśmy dwie inicjatywy misyjne. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkich, którzy włączyli się w te inicjatywy. W tym tygodniu dostarczymy do Poznania zebrane medykamenty oraz pieniądze na ich wysyłkę.
 2. Za zmarłych polecanych w wymieniankach jednorazowych będziemy się modlić w dni powszednie po Mszach św.
 3. Kancelaria parafialna oraz biuro cmentarne w tym tygodniu czynne we wtorek i w piątek oraz w sobotę według ustalonych godzin.
 4. Zbiórka kandydatów na ministrantów, ministrantów i lektorów w Cerekwicy w poniedziałek o 17.30.
 5. Zebranie redakcji „Głosu Cerekwickiego” w poniedziałek o 19.30.
 6. W Pamiątkowie Msza św. w środę o 16.45.
 7. Zbiórka ministrantów w Pamiątkowie w czwartek o 17.30.
 8. Zebranie przygotowujące Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiego Obrazu w Cerekwicy w czwartek o 20.00, natomiast w Pamiątkowie w piątek o 20.00.
 9. Katecheza dla przygotowujących się do bierzmowania w sobotę w Pamiątkowie o 9.00, a w Cerekwicy o 10.00.
 10. Zebrania WŻR w Pamiątkowie i w Cerekwicy w sobotę po Mszach św.
 11. Różaniec Międzyparafialny w sobotę w Rokietnicy. Rozpocznie się Eucharystią o 18.00.
 12. Za tydzień II niedziela miesiąca, składka inwestycyjna przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zamontowaniem nowych drzwi w kościele parafialnym.
 13. Można składać wymienianki – jednorazowe do skarbony u wejścia do kościoła, roczne w biurze parafialnym.
 14. Zachęcamy do zyskiwania odpustów dla zmarłych. Można je uzyskać od 1 do 8 listopada włącznie pod następującymi warunkami: stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolna modlitwa w intencjach Ojca św. oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu
 15. Po Mszy Świętej zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego”, „Przewodnika Katolickiego”, Listu do Chorych” i listopadowego numeru „Głos Cerekwicki”. A w nim m.in. cd. O Różańcu Rodziców za dzieci, o cerekwickim Kole Ministrantów, o Helenie i Macieju Koczorowskich, ostatnich właścicielach Pamiątkowa, kwestie ekonomiczne związane z naszym parafialnym cmentarzem, a także zapowiedzi duszpasterskie oraz intencje mszalne na listopad (prosimy o ich sprawdzenie). Zachęcamy do lektury.
 16. Z racji zbliżającego się Święta Niepodległości przypominamy i zachęcamy do wywieszenia flag narodowych. W tym dniu będą dwie Msze św.: w Pamiątkowie o 9.30, w Cerekwicy o 11.00, po której udamy się procesyjnie na stary cmentarz i tam złożymy kwiaty przy grobie Powstańców Wielkopolskich. W to Święto zapraszamy również do kościoła w Cerekwicy na 20.00 na program religijno-patriotyczny. Zakończymy go Apelem Jasnogórskim.